Tag Archives: CD Ca Ngợi Tình Chúa Tôi

CD Ca Ngợi Tình Chúa Tôi

Chủ Đề: “Ca Ngợi Tình Chúa Tôi” Nhạc & Lời: Trần Văn Trọng (Bút hiệu HoàngTrọng) – Châu An Phước – Hồng Sơn Xuân Về Quê Mẽ – Tố Hà Thương Nhớ Mẹ Hiền – Quỳnh Lan Ngài Làm Tôi Được Trắng Như Tuyết – Ha Gim Chúa Vẫn Chờ …

Read More »