Tag Archives: CD Đời Có Chúa

CD Đời Có Chúa

Chủ Đề: “Đời Có Chúa” Nhạc & Lời: Trần Văn Trọng (Bút hiệu HoàngTrọng) Ngày Chúa Nhật – Tố Hà Người Cha Tuyệt Vời Ðời Có Chúa – Mỹ Dung Nương Trong Giê Xu – Xuân Phú Hạnh Phúc Bên Cha – Kim Cúc Bình An Trong Giê Xu – …

Read More »