Tag Archives: CD Jesus Đồn Lũy Vững An

CD Jesus Đồn Lũy Vững An

Chủ Đề: “Jesus Đồn Lũy Vững An” Nhạc & Lời: Trần Văn Trọng (Bút hiệu HoàngTrọng) Ánh Nắng Vương Lên (Minh Hoàng) Cao Đẹp Tình Ngài (Quỳnh Lan) Cha Tôi (Minh Hoàng) Chiến Sĩ Thập Tự (Hoàng Quốc Thái) Chúa Là Sự Sống (Quỳnh Lan) Gặp Được Chúa (Thành Nguyên) …

Read More »