Tag Archives: CD Quỳ Bên Chân Chúa

CD Quỳ Bên Chân Chúa

Chủ Đề: “Quỳ Bên Chân Chúa” Nhạc & Lời: Trần Văn Trọng (Bút hiệu HoàngTrọng) Giọt Sương Yêu Thương – Mỹ Dung Chúa Biết Lòng Con Yêu Ngài – Nhất Trung Chiếc Thuyền Mành – Mai Hậu Cho Con Ðược Nói Tiếng Yêu Cha – Thụy Long Quỳ Bên Chân …

Read More »