Tag Archives: CD Tia Nắng Tình Yêu

CD Tia Nắng Tình Yêu

Chủ Đề: “Tia Nắng Tình Yêu” Nhạc & Lời: Trần Văn Trọng (Bút hiệu HoàngTrọng) Đêm Noel (Nguyên Thảo) Ơn Phước Theo Chúa (Siu-Y-Cao) Hãy Vui Lên (Tố Hà) Đêm Đông Biết Chúa (Ha-gim) Tia Nắng Tình Yêu (Mai Thảo) Ngài Đã Giáng Sinh (Xuân Phú) Nhìn Lên Thập Giá …

Read More »