Tag Archives: CD Tiếng Chúa Vọng Về

CD Tiếng Chúa Vọng Về

Chủ Đề: “Tiếng Chúa Vọng Về” Nhạc & Lời: Trần Văn Trọng (Bút hiệu HoàngTrọng) Một Lòng Yêu Giê-xu (Ha Gim) Tình Chúa Cao Vời (Mai Hậu) Tạ Ơn Giê-xu (Xuân Phú) Đời Tôi Có Chúa (Tố Hà) Tình Yêu Giê-xu (Ha Gim) Bước Về Nhà Cha (Mai Hậu) Tiếng …

Read More »