Tag Archives: CD Trong cánh Tay Ngài

CD Trong Cánh Tay Ngài

Chủ Đề: “Trong Cánh Tay Ngài” Nhạc & Lời: Trần Văn Trọng (Bút hiệu HoàngTrọng) Vác Cây Thập Tự – Quỳnh Lan Duy Giê-xu – Đình Nguyên Trong Cánh Tay Ngài – Quỳnh Lan Hạ Về – Cao Duy Đặt Mình Trong Tay Chúa – Tốp Ca Hành Trình Thiên …

Read More »