Tag Archives: Chậm Giận –Gióp 32:1-5

Chậm Giận –Gióp 32:1-5

Chậm Giận Gióp 32:1-5   Câu gốc: “Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:20-21). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »