Tag Archives: Chăm sóc chiên đi lạc và bị thương trong thời đại dịch

Chăm sóc chiên đi lạc và bị thương trong thời đại dịch

Chăm sóc chiên đi lạc và bị thương trong thời đại dịch CORONAVIRUS 12:13 07/08/2020 Oneway.vn – Khi đại dịch COVID-19 đang khiến nhiều hội thánh phải nhóm thờ phượng “online” tạm thời, các thước đo về sức khỏe thuộc linh của hội chúng trở nên rối rắm. Số liệu …

Read More »

Chăm sóc chiên đi lạc và bị thương trong thời đại dịch

Chăm sóc chiên đi lạc và bị thương trong thời đại dịch CORONAVIRUS 01:13 07/08/2020   Oneway.vn – Khi đại dịch COVID-19 đang khiến nhiều hội thánh phải nhóm thờ phượng “online” tạm thời, các thước đo về sức khỏe thuộc linh của hội chúng trở nên rối rắm. Số …

Read More »