Tag Archives: Chăm Về Thánh Linh–Rô-ma 8:5-8

Chăm Về Thánh Linh–Rô-ma 8:5-8

Chăm Về Thánh Linh Rô-ma 8:5-8 8:5 Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. 8:6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh …

Read More »