Tag Archives: Chân Dung Của Một Người Cha

Chân Dung Của Một Người Cha

Chân Dung Của Một Người Cha   Annette LaPlaca [ English | Vietnamese ]Một người cha là gì? Đối với con của ông ta, ông là người bạn-nô-đùa số-một — là người mà đi xuống thảm để giật lộn hay làm buồn cười (chọc lét), người mà chập chạp lên giường để …

Read More »