Tag Archives: Chàng Là Ai? –Nhã-ca 1:12-14

Chàng Là Ai? –Nhã-ca 1:12-14

Chàng Là Ai? Nhã-ca 1:12-14 Câu gốc: “Trong khi vua ngự bàn ăn, cam tòng hương tôi xông mùi thơm nó ra” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Những danh xưng cô gái dùng để gọi người yêu mang những ý nghĩa gì? Vì sao những điều này rất quan …

Read More »