Tag Archives: Chạy… để nhận giải thưởng trên Trời

Chạy… để nhận giải thưởng trên Trời

Chạy… để nhận giải thưởng trên Trời DƯỠNG LINH 01:25 26/08/2021 Oneway.vn – Khi tăng trưởng trong Chúa, khi chúng ta đi qua những tiến trình của đời sống, chúng ta cũng nên loại bỏ những điều xưa cũ, những hành vi trẻ con.  Sứ đồ Phao -lô viết hai …

Read More »