Tag Archives: Chết Có Phải Kết Thúc Mọi Sự?–Giê-rê-mi 8:1-3

Chết Có Phải Kết Thúc Mọi Sự?–Giê-rê-mi 8:1-3

Chết Có Phải Kết Thúc Mọi Sự? Giê-rê-mi 8:1-3 Câu gốc: “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (II Cô-rinh-tô 5:10). Câu …

Read More »