Tag Archives: CHIẾC VÍ TRỐNG RỖNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/05

CHIẾC VÍ TRỐNG RỖNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/05

CHIẾC VÍ TRỐNG RỖNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/05 Ngày Chúa nhật kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm cũng thường được gọi là “Chúa nhật truyền giáo” bởi vì sự truyền giáo của Hội Thánh chính là công tác của Thánh Linh trải qua mọi thời đại. Chúng ta …

Read More »