Tag Archives: CHIẾN ĐẤU VÌ ĐỨC TIN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 21/07

CHIẾN ĐẤU VÌ ĐỨC TIN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 21/07

CHIẾN ĐẤU VÌ ĐỨC TIN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 21/07 Đời sống đức tin của người Cơ Đốc được ví như những cuộc chiến. Lời Chúa khích lệ chúng ta hãy vì đức tin mà chiến đấu cách dũng cảm để giành lấy chiến thắng và đón nhận phần thưởng …

Read More »