Tag Archives: CHIÊN TA NGHE TIẾNG TA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/08

CHIÊN TA NGHE TIẾNG TA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/08

CHIÊN TA NGHE TIẾNG TA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/08 Là chiên của Chúa, tất nhiên chúng ta phải quen thuộc với tiếng của Ngài. Chúa vẫn đang bày tỏ ý muốn và kế hoạch của Ngài cho chúng ta, điều quan trọng là chúng ta phải gần gũi và …

Read More »