Tag Archives: Chiến Thắng Bằng Sự Chết

Chiến Thắng Bằng Sự Chết

  Chiến Thắng Bằng Sự Chết Giăng 12:27-33 “Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn Ta, khi Ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta” (câu …

Read More »