Tag Archives: Chiến Thuật của Kẻ Thù

Chiến Thuật của Kẻ Thù

II Các Vua 18:13-37 “Vừa lúc ban đầu nó (ma quỷ) đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha …

Read More »