Tag Archives: Chính Các Ngươi Phải Cho Họ Ăn

Chính Các Ngươi Phải Cho Họ Ăn

Chính Các Ngươi Phải Cho Họ Ăn huongdiministries by MS Hue Nguyen   CHỨC VỤ CỦA MÔN ĐỒ Không có điều gì giữa vòng những người Pha-ri-si có thể làm thỏa mãn những linh hồn đang đói khát. Người Pha-ri-si dạy cho tuyển dân vâng giữ luật pháp để được Đức …

Read More »