Tag Archives: “Chính Đức Chúa Trời Chạm Đến Tấm Lòng Của Mọi Người”: Franklin Graham Nói Rằng 1

“Chính Đức Chúa Trời Chạm Đến Tấm Lòng Của Mọi Người”: Franklin Graham Nói Rằng 1,7 Triệu Người Đã Trở Về Với Đấng Christ Thông Qua Những Nỗ Lực Truyền Giáo Trực Tuyến Của Tổ Chức BGEA Trong Năm Nay

“Chính Đức Chúa Trời Chạm Đến Tấm Lòng Của Mọi Người”: Franklin Graham Nói Rằng 1,7 Triệu Người Đã Trở Về Với Đấng Christ Thông Qua Những Nỗ Lực Truyền Giáo Trực Tuyến Của Tổ Chức BGEA Trong Năm Nay Đăng bởi Cbn.com  – 31/01/2021 328 Trên khắp thế giới, …

Read More »