Tag Archives: Chịu Khổ Vì Danh Chúa — I Phi-e-rơ 4:12-19

Chịu Khổ Vì Danh Chúa — I Phi-e-rơ 4:12-19

Ngày 8 Chịu Khổ Vì Danh Chúa I Phi-e-rơ 4:12-19 4:12 Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. 4:13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao …

Read More »