Tag Archives: Chịu Khổ Vì Danh Chúa –Ma-thi-ơ 10:24-27

Chịu Khổ Vì Danh Chúa –Ma-thi-ơ 10:24-27

Ngày 19 Chịu Khổ Vì Danh Chúa Ma-thi-ơ 10:24-27 10:24 Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. 10:25 Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà! 10:26 …

Read More »