Tag Archives: Chịu Khổ Vì Tin Lành — II Ti-mô-thê 1:6-10

Chịu Khổ Vì Tin Lành — II Ti-mô-thê 1:6-10

Ngày 9 Chịu Khổ Vì Tin Lành II Ti-mô-thê 1:6-10 1:6 Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. 1:7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút …

Read More »