Tag Archives: Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa (I)

Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa (I)

Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa (I) Khi tôi bước vào một buổi nhóm, tôi mang cung và tên theo với tôi. Cung đã lên dây rồi, vì tôi đang cầu nguyện trong lòng rằng, “Chúa ơi, mục tiêu chỉ định của Ngài là chỗ nào ? Lời tri thức …

Read More »

Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa (I)

Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa (I) Khi tôi bước vào một buổi nhóm, tôi mang cung và tên theo với tôi. Cung đã lên dây rồi, vì tôi đang cầu nguyện trong lòng rằng, “Chúa ơi, mục tiêu chỉ định của Ngài là chỗ nào ? Lời tri thức …

Read More »