Tag Archives: CHỜ ĐỢI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/06

CHỜ ĐỢI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/06

CHỜ ĐỢI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/06 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-6/200611-TNHN-CHO-DOI.mp3 Chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã. Ai cũng đều muốn mọi thứ phải nhanh chóng và không một người nào yêu thích sự chờ đợi. Tuy nhiên, đôi lúc chờ đợi là ích lợi cho chúng ta. Chương …

Read More »