Tag Archives: Chớ Khoe Mình Về Loài Người– I Cô-rinh-tô 3:21-22

Chớ Khoe Mình Về Loài Người– I Cô-rinh-tô 3:21-22

Chớ Khoe Mình Về Loài Người I Cô-rinh-tô 3:21-22 Câu gốc: “Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em… Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời” (câu …

Read More »