Tag Archives: Chớ Nguyền Rủa –Gióp 27:7-10

Chớ Nguyền Rủa –Gióp 27:7-10

Chớ Nguyền Rủa Gióp 27:7-10   Câu gốc: “Hãy chúc phước cho người bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa” (Rô-ma 12:14). Câu hỏi suy ngẫm: Kẻ cừu địch của ông Gióp là ai? Ông ước Chúa làm gì cho họ? Tại sao ông ước như vậy? …

Read More »