Tag Archives: Chối Bỏ Chúa Giáng Sinh — Ma-thi-ơ 2:12-18

Chối Bỏ Chúa Giáng Sinh — Ma-thi-ơ 2:12-18

Chối Bỏ Chúa Giáng Sinh Ma-thi-ơ 2:12-18 2:12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình. 2:13 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của …

Read More »