Tag Archives: Chọn biết ơn hay tuyệt vọng?

Chọn biết ơn hay tuyệt vọng?

Chọn biết ơn hay tuyệt vọng? DƯỠNG LINH 12:00 25/11/2021 Oneway.vn – Phúc âm nhận lấy nỗi tuyệt vọng của chúng ta và biến nó thành tấm lòng tạ ơn! Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi; hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là …

Read More »