Tag Archives: Chọn con đường nào khi cả hai đều tốt?

Chọn con đường nào khi cả hai đều tốt?

Chọn con đường nào khi cả hai đều tốt? DƯỠNG LINH 09:20 10/11/2019       Oneway.vn – Mục sư John từng phải vật lộn với một quyết định lớn: Ông có nên rời khỏi học viện với tư cách giáo sư để tiếp quản mục vụ toàn thời gian …

Read More »