Tag Archives: Chọn Người Yêu –Sáng-thế Ký 2:18-24

Chọn Người Yêu –Sáng-thế Ký 2:18-24

Chọn Người Yêu Sáng-thế Ký 2:18-24 Câu gốc: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Theo định chế hôn nhân của Đức Chúa Trời, có những …

Read More »