Tag Archives: Chống cự cám dỗ kiểu “Pha-ri-si” trên mạng xã hội

Chống cự cám dỗ kiểu “Pha-ri-si” trên mạng xã hội

Chống cự cám dỗ kiểu “Pha-ri-si” trên mạng xã hội DƯỠNG LINH 07:17 25/01/2021 Oneway.vn – Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể chọn tuyên bố sự công bình của bản thân để được con người tôn vinh, hoặc nhìn nhận sai lầm để gây dựng thân thể Đấng Christ. …

Read More »