Tag Archives: Chủ Động Giải Hòa –Sáng-thế Ký 13:1-12

Chủ Động Giải Hòa –Sáng-thế Ký 13:1-12

Chủ Động Giải Hòa Sáng-thế Ký 13:1-12   Câu gốc: “Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa” (câu 8). Câu hỏi suy …

Read More »