Tag Archives: Chủ Động Giữ Sự Hiệp Nhất –Ê-phê-sô 4:1-3

Chủ Động Giữ Sự Hiệp Nhất –Ê-phê-sô 4:1-3

Chủ Động Giữ Sự Hiệp Nhất Ê-phê-sô 4:1-3   Câu gốc: “Phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (câu 2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ …

Read More »