Tag Archives: Chúa Ban Phước Cho Người Công Chính

Chúa Ban Phước Cho Người Công Chính–Châm-ngôn 10:22-30

Chúa Ban Phước Cho Người Công Chính Châm-ngôn 10:22-30 10:22 Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. 10:23 Kẻ thiếu trí hiểu coi sự làm ác như chơi; Nhưng người thông sáng thích sự khôn ngoan. 10:24 Điều gì …

Read More »