Tag Archives: Chúa Biết Lòng Người–Châm-ngôn 6:12-15

Chúa Biết Lòng Người–Châm-ngôn 6:12-15

Chúa Biết Lòng Người Châm-ngôn 6:12-15 6:12 Người nào đi đứng có miệng giả dối, Là một kẻ vô loại, một người gian ác; 6:13 Hắn liếc con mắt, dùng chân mình bày ý, Và lấy ngón tay mình ra dấu; 6:14 Trong lòng hắn vẫn có sự gian tà; …

Read More »