Tag Archives: Chúa Có Giải Pháp–Đa-ni-ên 2:1-18

Chúa Có Giải Pháp–Đa-ni-ên 2:1-18

Ngày 11 Chúa Có Giải Pháp Đa-ni-ên 2:1-18 2:1 Trong năm thứ hai đời vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua thấy chiêm bao, thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ. 2:2 Vậy vua truyền đòi các đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói, và người Canh-đê để cắt nghĩa chiêm bao cho …

Read More »