Tag Archives: Chúa có nổi giận khi tôi giận Ngài không?

Chúa có nổi giận khi tôi giận Ngài không?

Chúa có nổi giận khi tôi giận Ngài không? DƯỠNG LINH 10:32 11/05/2022 Oneway.vn – Khi thành thật với Chúa về sự tức giận mà tôi có đối với Ngài, tôi cảm thấy được giải thoát, an ủi và chữa lành. Điều đó đã từng không hợp lý trong tư …

Read More »