Tag Archives: ‘CHÚA CÓ THẬT KHÔNG?’: TÁC GIẢ NỔI TIẾNG LEE STROBEL KHÁM PHÁ BẰNG CHỨNG VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ KINH THÁNH

‘CHÚA CÓ THẬT KHÔNG?’: TÁC GIẢ NỔI TIẾNG LEE STROBEL KHÁM PHÁ BẰNG CHỨNG VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ KINH THÁNH

‘CHÚA CÓ THẬT KHÔNG?’: TÁC GIẢ NỔI TIẾNG LEE STROBEL KHÁM PHÁ BẰNG CHỨNG VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ KINH THÁNH Bởi Cbn.Com 20/12/2023 30 đọc Hành trình của Lee Strobel từ nhà báo vô thần đến nhà biện giáo Cơ-đốc đã được thuật lại dưới hình thức văn học và sân khấu thông qua …

Read More »