Tag Archives: Chúa có yêu Sa-tăn không?

Chúa có yêu Sa-tăn không?

Chúa có yêu Sa-tăn không? Câu hỏi: Chúa có yêu Sa-tăn không? Trả lời: Không, Chúa không yêu Sa-tăn, và chúng ta cũng không nên. Chúa không thể yêu những gì gian ác và không thánh khiết, và Sa-tăn chính là hiện thân của những điều đó. Nó chính là kẻ …

Read More »