Tag Archives: Chúa Của Chiến Trận — Ê-xơ-tê 6:12-14

Chúa Của Chiến Trận — Ê-xơ-tê 6:12-14

Chúa Của Chiến Trận Ê-xơ-tê 6:12-14 6:12 Đoạn, Mạc-đô-chê trở về cửa vua. Còn Ha-man lật đật trở về nhà mình, thảm buồn và trùm đầu lại. 6:13 Ha-man thuật lại cho Xê-rết, vợ mình, và các bạn hữu mình hay mọi điều đã xảy đến cho mình. Khi ấy …

Read More »