Tag Archives: Chúa của tôi “khó gần”?

Chúa của tôi “khó gần”?

Chúa của tôi “khó gần”? DƯỠNG LINH 01:28 27/11/2019 Oneway.vn – Phao-lô có ý gì trong 1 Ti-mô-thê 6, rằng Chúa “ở nơi sự sáng không thể đến gần được”? Và điều này ảnh hưởng đến sự thờ phượng của chúng ta như thế nào? Có hai quan điểm chính …

Read More »