Tag Archives: Chúa Cùng Làm Với Môn Đệ–Mác 16:19-20

Chúa Cùng Làm Với Môn Đệ–Mác 16:19-20

Chúa Cùng Làm Với Môn Đệ Mác 16:19-20 16:19 Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 16:20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các …

Read More »