Tag Archives: Chúa Cứu Giúp Vượt Mong Đợi — Ê-xơ-tê 9:11-17

Chúa Cứu Giúp Vượt Mong Đợi — Ê-xơ-tê 9:11-17

Chúa Cứu Giúp Vượt Mong Đợi Ê-xơ-tê 9:11-17   Câu gốc: “Những dân Giu-đa khác ở trong các tỉnh của vua, bèn hiệp lại bênh vực cho sinh mạng mình, hãm đánh kẻ thù nghịch mình, giết bảy mươi lăm ngàn người ghen ghét mình, nhưng họ không tra tay …

Read More »