Tag Archives: CHÚA – ĐẤNG GHEN TƯƠNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/09

CHÚA – ĐẤNG GHEN TƯƠNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/09

CHÚA – ĐẤNG GHEN TƯƠNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/09 Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Hảo với vô vàn những thuộc tính, mỹ đức tốt đẹp. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cho biết Ngài là Đấng ghen tương. Vậy chúng ta phải hiểu đặc tính …

Read More »