Tag Archives: Chúa Đáng Kính Sợ–Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18-21

Chúa Đáng Kính Sợ–Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18-21

Chúa Đáng Kính Sợ Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18-21 20:18 Vả, cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói, thì run rẩy và đứng cách tận xa. 20:19 Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng: Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì …

Read More »