Tag Archives: Chúa đang ở đâu? Chúa ở đâu khi bi kịch xảy ra?

Chúa đang ở đâu? Chúa ở đâu khi bi kịch xảy ra?

CÂU HỎI Chúa đang ở đâu? Chúa ở đâu khi bi kịch xảy ra? TRẢ LỜI Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Chúa cai trị mọi quốc gia từ ngôi thánh Ngài trên thiên đàng (Thi-thiên 47:8; Ê-sai 6:1, 66:1, Hê-bơ-rơ 4:16). Mặc dù theo một khía cạnh, chúng ta …

Read More »