Tag Archives: Chúa Dạy Cách Giúp Người Nghèo Khó

Chúa Dạy Cách Giúp Người Nghèo Khó

Chúa Dạy Cách Giúp Người Nghèo Khó Ngày 7/12/2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Lê-vi Ký 19:9-10 “Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ người mồ côi và người góa bụa; nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác” (Thi-thiên 146:9). Câu hỏi suy ngẫm: Cách Chúa dạy về …

Read More »