Tag Archives: Chúa Giê-xu Christ là ai?

Chúa Giê-xu Christ là ai?

CÂU HỎI Chúa Giê-xu Christ là ai? TRẢ LỜI Chúa Giê-xu Christ là ai? Không giống như câu hỏi: “Đức Chúa Trời có hiện hữu hay không?” Rất ít người về sự hiện hữu của Chúa Giê-xu Christ. Việc Chúa Giê-xu là một con người thật đã sống ở đất …

Read More »

Chúa Giê-xu Christ là ai?

CÂU HỎI Chúa Giê-xu Christ là ai? TRẢ LỜI Chúa Giê-xu Christ là ai? Không giống như câu hỏi: “Đức Chúa Trời có hiện hữu hay không?” Rất ít người về sự hiện hữu của Chúa Giê-xu Christ. Việc Chúa Giê-xu là một con người thật đã sống ở đất …

Read More »

Chúa Giê-xu Christ là ai?

CÂU HỎI Chúa Giê-xu Christ là ai? TRẢ LỜI Chúa Giê-xu Christ là ai? Không giống như câu hỏi: “Đức Chúa Trời có hiện hữu hay không?” Rất ít người về sự hiện hữu của Chúa Giê-xu Christ. Việc Chúa Giê-xu là một con người thật đã sống ở đất …

Read More »